KOMPLETNÍ PLNICÍ LINKY NA PLNĚNÍ LAHVÍ A KANYSTRŮ

Firma Fillmatech se zabývá především dodávkami kompletních plnicích linek. Tyto plnicí linky je možno roztřídit do tří kategorií:

ekonomické linky s kapacitou  1000-2500 lahví za hodinu

(standardní sestava: podávací stůl, plnicí stroj se 2-6 tryskami, lineární nebo krokový jednohlavý uzavírací stroj, etiketovací stroj, tunel na balení do smrštitelné fólie)

linky na střední výkony 3000-5000 lahví za hodinu

(standardní sestava: podávací stůl nebo stavěč lahví, plnicí stroj s 8-12 tryskami, dvouhlavý uzavírací stroj, etiketovací stroj, tunel na balení do smrštitelné fólie)

výkonné linky s kapacitou 6000-10000 lahví za hodinu

(standardní sestava: stavěč lahví nebo depaletizační zařízení, dvouřadý plnicí stroj, kontinuální uzavírací stroj, etiketovací stroj, tunel na balení do smrštitelné fólie nebo stroj pro balení do kartónů, paletizační zařízení)

Fillmatech zajišťuje:

  • Návrh a projekt prostorového uspořádání linky s ohledem na prostorové možnosti v závodě klienta
  • Návrh vedení přívodů médií, produktu a CIP připojení a ovládání
  • Kompletní dokumentaci k projektu včetně FAT, SAT protokolů, materiálových certifikátů, analýzy rizik, validací atd.
  • Instalaci a zprovoznění linek včetně provedení komplexních testů a zaškolení obsluhy
  • Záruční a pozáruční servis, preventivní servisní prohlídky, dodávky náhradních dílů

Video Video >