KONTAKT

Fillmatech spol. s r.o.

Osek 274
26762

www.fillmatech.cz

 

Fillmatech

Společnost Fillmatech spol. s r.o. realizuje projekt Vývoj plnícího a uzavíracího monobloku pro plnění korozivních látek, jehož cílem je nový koncept stroje, ověřený v podobě funkčních prototypů monobloků pro plnění korozivními látkami. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Společnost Fillmatech spol. s r.o. realizuje projekt Školící středisko Fillmatech spol. s r.o., jehož cílem je vybudování školícího střediska, které se bude skládat z učeben teoretické přípravy disponující moderními prostředky IT (školení konstrukce, technologie, CAD) a učebny praktické výuky, která bude vybavena stroji, nástroji a ostatním dílenským vybavením.. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.